PL
EN

Projektowanie rozwiązań

Usprawnienia operacyjne

Usprawnienia operacyjne

 

Usprawnienie działalności operacyjnej przyczynia się do uzyskania przez naszych klientów wymiernych korzyści w postaci:

  • redukcji kosztów
  • poprawy jakości
  • eliminacji obszarów działania niszczących wartość tworzoną w firmie
  • głębokich zmian w zakresie nieefektywnych procesów
  • lepszego wykorzystania istniejących zasobów
  • zwiększenia sprzedaży

 

Punktem wyjścia jest dokładna analiza sytuacji bieżącej. Następnie, poprzez modelowanie procesów i odniesienie się do najlepszych praktyk krajowych i międzynarodowych, określamy możliwe obszary usprawnień związanych z redukcją kosztów, poprawą jakości lub wzrostem zdolności produkcyjnych. Analiza luk między stanem obecnym a docelowym pozwala zdefiniować priorytetowe obszary usprawnień. Szczegółowe zaplanowanie projektów (cele, kroki milowe, zasoby, harmonogram) umożliwiających realizację usprawnień oraz monitoring i coaching w fazie implementacji wpływają w sposób istotny na faktycznie osiągnięte usprawnienia

Usprawnienie działalności operacyjnej przyczynia się do uzyskania przez naszych klientów wymiernych korzyści w postaci: redukcji kosztów, poprawy jakości, eliminacji obszarów działania niszczących wartość tworzoną w firmie, głębokich zmian w zakresie nieefektywnych procesów, lepszego wykorzystania istniejących zasobów, zwiększenia sprzedaży.

ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?

KONIECZNIE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

office@dzconsulting.pl

05-077 Warszawa

ul.Jodłowa 47

+48 696 006 040