PL
EN

Projektowanie rozwiązań

W zmieniającej się gospodarce koncentracja Zarządów Firm na budowaniu krótkoterminowej wartości organizacji nie wystarcza już do zapewnienia długoterminowego sukcesu biznesowego.

 

Trwałe tworzenie wartości wymaga od Firm zarządzania działaniami biznesowymi tak, aby kwestie zrównoważonego rozwoju, które mają wpływ na wartość biznesową, były brane pod uwagę (analiza) i uwzględniane w priorytetowych działaniach firm (strategia).

 

Obserwacje z rynku międzynarodowego i polskiego wskazują, iż znaczna wartość  Firm jest niszczona przez systemy zarządzania, które nie uwzględniają zagadnień zrównoważonego rozwoju w ich planach działań.  Nowe regulacje i standardy (GRI, ESRS, CSDD) przyczyniają się do transformacji ESG organizacji i ich łańcucha wartości.  

Najlepsze praktyki wskazują, iż transformacja ESG organizacji składa się z trzech głównych etapów:

 

  • Ocena gotowości organizacji do transformacji ESG
  • Opracowanie strategii ESG
  • Wdrożenie strategii ESG

 

Etap I – badanie świadomości ESG w organizacji oraz definiowanie tematów materialnych ESG. Budowanie świadomości organizacji, a zwłaszcza kadry menadżerskiej jest podstawą rozpoczęcia podróży ESG. Działanie to pozwala zidentyfikować główne luki w organizacji w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz sposoby ich eliminacji. Ocena istotności różnych obszarów ESG pozwala zdefiniować oczekiwania interesariuszy względem zrównoważonego rozwoju oraz wyłonić krótką listę najważniejszych zagadnień ESG, na których organizacja powinna się skoncentrować.

 

Etap 2 – strategia ESG. Analiza stanu obecnego pozwala zdefiniować gdzie w zakresie ESG znajduje się organizacja, jakie aspekty ESG można zmierzyć od razu, a w jakich obszarach dopiero trzeba zacząć zbierać dane. Cele i ambicje ESG – precyzyjnie zdefiniowane cele średniookresowe oraz zamierzenia długookresowe. Mapa strategii – koncentracja na poszukiwaniu przewag i możliwości związanych ze zrównoważonym rozwojem, precyzyjnie określona lista inicjatyw pozwalających na osiągnięcie celów ESG.

 

Etap 3 – wdrożenie: Raport niefinansowy, komunikacja celów i postępów działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, realizacja inicjatyw ESG wskazanych w mapie strategii.

 

Realizowane przez nas projekty zrównoważonego rozwoju dotyczyły następujących obszarów:

  • Optymalizacja działań firm pod kątem Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) – tj. narzędzia wspomagającego realizację przepisów UE w zakresie stosowania energii odnawialnej w transporcie
  • Analizy i rekomendacje usprawnień łańcucha dostaw
  • Strategie zrównoważonego rozwoju
  • Analizy i strategie rozwoju firm w modelu gospodarki obiegu zamkniętego  
  • Zarządzanie odpadami/ Zrównoważone zarządzanie materiałami
  • Estymacje wskaźnika śladu węglowego

 

Zapraszamy do konsultacji 

ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?

KONIECZNIE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

office@dzconsulting.pl

05-077 Warszawa

ul.Jodłowa 47

+48 696 006 040