PL
EN

Projektowanie rozwiązań

Transformacja biznesowa i organizacyjna

Transformacja biznesowa i organizacyjna - BPM

 

Doświadczenia polskie i międzynarodowe wskazują, iż wdrożenie zarządzania procesowego (Business Process Management) w organizacjach przyczynia się do szybszego rozwoju firm. Umożliwia ono poprawę efektywności i elastyczności organizacji oraz koncentrację na potrzebach klientów. Sukces tak rozumianej transformacji biznesowej zależy od spójności :

  • procesów biznesowych
  • podziału ról i odpowiedzialności
  • systemu monitorowania (KPI).

 

Z naszych doświadczeń wynika, iż firmom z wdrożonymi modelami BPM łatwiej jest kompleksowo rozwiązywać określone problemy biznesowe takie jak np.revenue assurance (ograniczenie wycieku przychodów), usprawnienie modelu zarządzania obsługą klientów, poprawa jakości produkcji i/lub świadczonych usług.

 

Wspieramy firmy na etapie projektowania docelowego modelu zarządzania procesowego oraz podczas jego wdrażania. Na etapie projektowania dla procesów biznesowych określamy: hierarchię procesów, mapę procesów, opis procesów, powiązania między procesami oraz wsparcie IT. W ramach podziału ról i odpowiedzialności definiujemy także zasady oceny efektywności procesu, system zarządzania procesami, zasady podziału kosztów i zysków. Projektujemy także system monitorowania procesów, kluczowe miary efektywności (KPI) i system motywacyjny.

 

Wypracowaną i uzgodnioną koncepcję wdrażamy w poszczególnych obszarach poprzez odpowiednio przeszkolonych agentów zmian, którzy stopniowo przejmują odpowiedzialność za wdrożenie. Kluczem do sukcesu wdrożenia jest precyzyjne określenie celów wdrożenia oraz właściwy wybór obszarów, w których testowane będą nowe rozwiązania.

ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?

KONIECZNIE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

office@dzconsulting.pl

05-077 Warszawa

ul.Jodłowa 47

+48 696 006 040