PL
EN

Projektowanie rozwiązań

Plany Rozwoju mikro małych i średnich przedsiębiorstw

Celem projektu jest identyfikacja barier rozwoju firm, stworzenie planów likwidacji tych barier oraz strategii rozwoju wpływających na wzrost konkurencyjności.

 

Na etapie analizy oceniane są bariery rozwoju takie jak: cele biznesowe, rynki, produkty i usługi, zasoby jakimi dysponuje firma, systemy operacyjne. Przeprowadzona diagnoza umożliwia sporządzenie 3 letniego planu rozwoju firmy uwzględniającego likwidację zdefiniowanych głównych słabości firmy oraz rozwój  poprzez dodatkowe wzmocnienie silnych stron firmy, co pozwala zwiększyć jej konkurencyjność.  Projekt realizowany jest w 3 etapach:

  • Analiza potrzeb rozwojowych – ocena firmy w 4 perspektywach: finansowej, infrastruktury (nauki i rozwoju),  rynku, procesów wewnętrznych i organizacji
  • Opracowanie planów rozwoju: analiza SWOT, zdefiniowanie celów strategicznych, plan realizacji potrzeb rozwojowych
  • Wdrożenie – wsparcie w procesie wdrażania zaakceptowanej strategii (doradztwo ad hoc, szkolenia)  

Identyfikujemy bariery rozwoju firm, tworzymy plany likwidacji tych barier oraz strategie rozwoju- wpływające na wzrost ich konkurencyjności.

ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?

KONIECZNIE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

office@dzconsulting.pl

05-077 Warszawa

ul.Jodłowa 47

+48 696 006 040