PL
EN

Projektowanie rozwiązań

Doradztwo strategiczne

Strategie dla całych organizacji i poszczególnych linii biznesowych

 

Właściwie wyznaczona strategia jest jednym z krytycznych czynników determinujących rozwój firmy. Dokonane wybory i przesądzenia umożliwiają prowadzenie skoordynowanych działań w stosunku do klientów i konkurentów, budowania optymalnego portfela produktowego i najbardziej efektywnych kanałów dystrybucji. Pozwala to odpowiednio wcześnie określić niezbędne zasoby i kompetencje potrzebne do realizacji celów, a w przypadku ich braku sposoby ich pozyskania. 
W realizowanych projektach, definiujemy na podstawie uwarunkowań zewnętrznych (potencjał rynku, działania konkurencji) i wewnętrznych (posiadane zasoby i kompetencje) możliwe opcje rozwoju, z których wybieramy tą, która będzie tworzyć największą wartość dla przedsiębiorstwa. Dla wybranej opcji określane są cele i docelowe poziomy kluczowych parametrów biznesowych (KPI). Planowane są także najważniejsze inicjatywy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. 

 

Przegląd strategii konkurencji 

Przegląd strategii konkurencji ma odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: 

 • czy właściwie dobrane są elementy konkurencji oraz ich waga w budowaniu przewagi konkurencyjnej?
 • czy dokonano optymalnej alokacji zasobów dla realizacji wyznaczonych celów. 

 

Firmy mogą konkurować w 5 wymiarach. Aby skutecznie budować przewagę konkurencyjną muszą one być bardzo dobre w jednym z tych wymiarów, w kolejnym dobre, a w pozostałych nie odbiegać od średniej rynkowej. Nasze doświadczenia wskazują, iż firmy zbyt często starają się być bardzo dobre w zbyt wielu wymiarach konkurencji. W konsekwencji z perspektywy klienta- trudno im się wyróżnić, a z perspektywy finansowej prowadzi to do przeinwestowania i marnowania cennych zasobów. 

 

Strategie funkcjonalne 

 

W ramach doradztwa strategicznego pomagamy klientom w optymalizacji ich działań w następujących obszarach : 

 • Strategia i polityka cenowa
 • Strategia i polityka produktowa 
 • Strategie wejścia na rynek, w tym: 
 • Strategie przejęć i akwizycji 
 • Programy lojalnościowe 
 • Zarządzanie relacjami z klientami, w tym: 
 • revenue assurance tj. ograniczenie "wycieku" przychodów firmy
 • usprawnienie modelu zarządzania obsługą klientów 
 • Dystrybucja – efektywność struktur sprzedażowych. 

 

Integracja po przejęciu lub fuzji 

 

Łączące się firmy na ogół różnią się istotnie pod względem grup klientów, oferowanych produktów, kanałów dystrybucji, procesów, systemów informatycznych, sposobu raportowania. Do czasu fuzji operacyjnej wszystkie te różnice powinny zostać wyeliminowane. Wymaga to:

 • precyzyjnego zdefiniowania luk w poszczególnych obszarach;
 • sposobu ich zamykania;. 
 • oszacowania nakładów niezbędnych do zamknięcia luk; 
 • określenia priorytetów; 
 • szczegółowego planowania projektów; 
 • wsparcia na etapie realizacji projektów.

 

Posiadamy doświadczenia w realizacji tego typu przedsięwzięć w Polsce i zagranicą.

 

 

Miło nam będzie odpowiedzieć na wszelkie pytania oraz przedstawić zrealizowane projekty. Zapraszamy do współpracy.

Właściwie wyznaczona, zakomunikowana oraz wdrażana strategia jest jednym z krytycznych czynników determinujących rozwój firmy.

ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?

KONIECZNIE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

office@dzconsulting.pl

05-077 Warszawa

ul.Jodłowa 47

+48 696 006 040