PL
EN

Analizy i oceny

Business due dilligence

W procesie akwizycji firm przeprowadzamy niezależną ocenę potencjału biznesowego przejmowanej firmy. Dokonujemy przeglądu polityki handlowej, marketingowej, zarządzania łańcuchem dostaw, polityki zarządzania zasobami ludzkimi, oceny umiejętności przywódczych kadry menadżerskiej. Analizujemy także stan obecny oraz perspektywy rozwoju rynku, na którym działa firma oraz oceniamy potencjał efektów synergii po połączeniu firm.

Podstawą do formułowania rekomendacji jest dokładna i obiektywna analiza sytuacji firmy

ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?

KONIECZNIE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

office@dzconsulting.pl

05-077 Warszawa

ul.Jodłowa 47

+48 696 006 040