PL
EN

Dlaczego wdrażanie strategii często kończy się niepowodzeniem?

2020-02-27

/

Dariusz Zbytniewski

dlaczego-wdrazanie-strategii-czesto-konczy-sie-niepowodzeniem975596.jpg

Często nawet najlepsze strategie nie przynoszą oczekiwanych efektów, ze względu na sposób w jaki są wdrażane. 

Badania empiryczne wskazują, iż współcześni menedżerowie wiedzą doskonale jak planować i podejmować decyzje. Ale jednocześnie mają spore problemy we wprowadzaniu planów w życie. 

 

Pułapki wdrażania strategii 

Implementacja strategii polega w dużej mierze na dobrej koordynacji działań, co w rezultacie oznacza dostarczanie właściwego produktu we właściwym miejscu i do tego właściwym klientom. Jednak im większe przedsiębiorstwo, tym trudniej jest koordynować działania poszczególnych komórek organizacyjnych. 

 

Zła komunikacja w zespole 

Koordynacja działań wdrożeniowych będzie zwykle trudna, gdy w firmie są problemy z komunikacją wewnętrzną. Często po akceptacji strategii przez właścicieli/ zarząd wygląda, iż po żmudnym procesie uzgadniania planu działań między różnymi zespołami, samo wdrożenie będzie relatywnie łatwe. Uzgodniono przecież na poziomie zarządu oraz kierownictwa firmy cele oraz działania mające doprowadzić do osiągnięcia zamierzeń. 

 

W rzeczywistości wdrożenie często jest znacznie trudniejsze niż początkowo sądzono. Najczęściej wynika to z faktu, że pracownicy liniowi, nie zostali poinformowani o planowanych zmianach i działaniach jakie będą realizowane w związku w wdrażaniem strategii. 

 

Opór pracowników 

Wdrażanie strategii napotyka problemy również z tego powodu, że poszczególni pracownicy są jej przeciwni. Przykładem jest tu firma, w której zarząd zamierzał wprowadzić wysoką standaryzację produktu, ale specjaliści marketingu na lokalnych rynkach sprzeciwili się temu. Każdy oddział chciał dostosować produkt do swoich nabywców. Strategia – jej cele, założenia, kierunek rozwoju przedsiębiorstwa – może mieć sens dla kierownictwa firmy, ale przez pryzmat lokalnych oddziałów czy poszczególnych linii biznesowych może ona być mało przekonywująca. 

 

Niewłaściwa kultura organizacyjna 

Kolejną przeszkodą może być kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Porównywana jest ona często do góry lodowej, którą widać tylko w niewielkiej części, gdyż reszta jest ukryta pod powierzchnią wody. Nie uwzględnienie specyfiki kultury organizacyjnej w różnych częściach organizacji zdarza się największym i najbardziej doświadczonym biznesowo firmom. 

 

Przykładowo Wal-Mart przy wejściu na rynek brazylijski próbował przenieść amerykańskie zwyczaje współpracy z dostawcami. Ci ostatni w Stanach Zjednoczonych ponoszą stosunkowo duże ryzyko we współpracy z sieciami sprzedaży, ale godzą się na to. Brazylijscy dostawcy odmówili takiej współpracy i Wal-Mart musiał wprowadzić inny system dostaw, co przesunęło w czasie osiąganie spodziewanych efektów planu strategicznego 

 

Opór wobec zmian 

Największy problem we wdrażaniu strategii firma ma wtedy, gdy pracownicy nie są zainteresowani zmianami. Traktują wówczas strategię jak coś nierealnego, zapisanego jedynie w korporacyjnych dokumentach. Jeśli nałoży się na to mała dyscyplina w mierzeniu efektów wdrażania strategii, całość można wyrzucić do kosza. Badania dowodzą, że jedynie 15% przedsiębiorstw monitoruje efekty, jakie daje nowa strategia. Do tego większość z nich robi to tylko przez rok, a potem o strategii zapomina. 

 

Jak wdrażać? 

Aby poprawić zamianę strategii biznesowych w praktykę gospodarczą, można wybrać jedną z trzech dróg rozwiązania tego problemu. 

 

1.  Ludzie 

Pierwsza to postawienie na ludzi. Zwolennicy tej teorii przekonują, że wystarczy zatrudnić odpowiednich pracowników, a wszystkie sprawy zostaną pozytywnie rozwiązane. Odpowiednich pracowników można albo zatrudnić z zewnątrz albo wyszkolić. Oba sposoby są równie dobre. Pierwszy sprawdzi się w odległej geograficznie filii przedsiębiorstwa, gdzie łatwiej zatrudnić i dobrze zapłacić miejscowym specjalistom. Drugi sposób powinien mieć miejsce w centrali przedsiębiorstwa. Według prezesa 3M, usprawnienie pracy o 15% by firma z powodzeniem wdrażała nawet najbardziej skomplikowaną strategię biznesową. Do osiagnięcia usprawnień na poziomie 15% wystarczy lepsza organizacja, pogłębianie wiedzy oraz odpowiednie motywowanie pracowników. 

 

2.  Usprawnienie procesów 

Drugie podejście mówi, że zamiast na odpowiednich ludzi można postawić na usprawnianie procesów, jakie zachodzą w firmie. Zwolennicy tego sposobu wdrażania strategii argumentują, że sami pracownicy nie wystarczą. Większość dużych przedsiębiorstw, a tym bardziej międzynarodowych korporacji zatrudnia odpowiednich pracowników, regularnie ich szkoli i wynagradza. Są więc mniej więcej na tym samym etapie. Punktem ciężkości w staraniach menedżerów powinny stać się procesy, a więc wszystko, co pracownicy wykonują podczas swojej pracy 

 

3.  Rozwój pracowników i wzrost efektywności procesów w firmie 

Trzecia droga wdrożenia strategii to połączenie zarówno dbałości o odpowiednich pracowników, jak i efektywności procesów w przedsiębiorstwie. Przykłady takich firm jak Cisco czy General Electric dowodzą, że ludzie i procesy mogą być dwiema strona tej samej monety. 

 

Wdrażanie strategii jest czasami bardzo trudnym projektem, ale gdy pamięta się o zatrudnianiu i szkoleniu pracowników oraz ulepszaniu procesów, może ono przebiegać całkiem sprawnie. 

 

Obszary o jakie należy zadbać przy wdrażaniu strategii 

 

  • System zarządzania 

 

System zarządzania powinien obejmować jak najwięcej obszarów przedsiębiorstwa, tak aby strategia mogła być wdrażana przez wszystkich pracowników. System zarządzania może zawierać ‚kamienie milowe’ we wprowadzaniu planów wynikających ze strategii. Tak, ażeby menedżerowie mogli stale śledzić postęp prac wdrożeniowych. 

 

  • Kryteria oceny 

 

Często firmy używają bardzo ogólnych miar efektywności firmy, takich jak wielkość sprzedaży czy udział w rynku. Podczas wdrażania strategii trzeba jednak zbudować cały system kryteriów oceny działalności firmy, także aspektów trudno mierzalnych, jak motywacja pracowników. Dopiero interpretacja całego zestawu wskaźników da odpowiedź, czy wszystko jest w porządku i czy nowa strategia przynosi oczekiwane rezultaty. 

 

  • Szczegółowy plan 

 

Plan wdrażania strategii większość menedżerów traktuje jako zło konieczne. Z jednej strony wiedzą, że jest potrzebny, ale ze względu na obciążenia zadaniami operacyjnymi, często wielu brakuje chęci lub energii, żeby go właściwie rozpisać. Bez planu jednak trudno mówić o posuwaniu się naprzód. Niemożliwa jest również kontrola pracowników. 

 

  • Przeglądy postępu prac 

 

Zwykle koniec kwartału lub półrocza jest czasem oceny rezultatów wdrażania nowej strategii w firmie. To jednak zbyt rzadko. Poszczególne projekty związane z wdrażaniem strategii, powinny mieć różne terminy kontroli – najczęściej od dwóch tygodni do miesiąca. Rzadsze przeglądy nie pozwolą wyeliminować powstających nieprawidłowości. Dobrą praktyką jest zaangażowanie zewnętrznego doradcy w proces wdrażania strategii. Nie będąc zaangażowanym w działania operacyjne Firmy – będzie w stanie wspomóc zarząd w skutecznym wdrożeniu. 

 

  • Komunikacja wewnątrz firmy 

 

Wdrożenie strategii możliwe jest tylko, gdy działa w firmie komunikacja. Trzeba dbać o jakość spotkań oraz o aktywne informowanie pracowników, co się dzieje w firmie. Wówczas strategię będzie wdrażana przez każdego z nich, a nie tylko przez zarząd firmy i jej ścisłe kierownictwo. 

 

Na podstawie Three reasons, why good strategies fail’, Wharton Knowledge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli Firma nie umie wyciągnąć wniosków z trendów w biznesie i podejmuje decyzje oparte na wyrywkowych danych lub intuicji, w ostatecznym rozrachunku zapłaci za to wysoką cenę.

Bill Gates, współzałożyciel Microsoft

ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?

KONIECZNIE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

office@dzconsulting.pl

05-077 Warszawa

ul.Jodłowa 47

+48 696 006 040